Wie is Geert Hofstede?

geert hofstede

De naam Geert Hofstede is niet voor iedereen bekend. Toch is het een man die veel heeft betekend voor de wereld waarin we nu leven. Het was namelijk een Nederlandse organisatiepsycholoog, die van 1928 tot 2020 leefde. Voornamelijk de interculturele studies die hij gedaan heeft, hebben voor bekendheid gezorgd. Zowel nationaal als internationaal. Zijn grootste naamsbekendheid heeft hij echter gekregen door de ontwikkeling van het cultuurmodel. Deze wordt de Hofstede cultuur dimensies genoemd. Maar wie is deze man en wat heeft hij in zijn leven allemaal gedaan? Lees snel verder en ontdek.

Veel verschillende werkzaamheden

Geert Hofstede begon als werktuigbouwkundig ingenieur, waarvoor hij de studie heeft gevolgd op de TH Delft. In 1967 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op dat moment nam hij de richting van psychologie. Als hoogleraar aan de universiteit van Maastricht sprak hij over de vergelijkende cultuurstudies van organisaties. Ook deed hij onderzoek naar dit gegeven en actualiseerde de meetgegevens. Dankzij zijn model kon er een graadmeter voor cultuurverschillen opgesteld worden. Tijdens zijn onderzoeksjaren was hij dus voortdurend bezig met culturen en zorgde hij ervoor dat er meer duidelijkheid kwam.

Een meetbaar instrument voor organisaties

Zijn model, de Hofstede cultuur dimensies, is tot op heden een graadmeter voor de cultuurverschillen. Geert Hofstede kwam tot dit model naar aanleiding van een onderzoek in de jaren ’60, die binnen de IBM werd uitgevoerd. De nationale en regionale verschillen en de invloed op het functioneren van organisaties was hier de oorzaak van. Alles binnen overheden, gezinnen, bedrijven en bijvoorbeeld scholen werd hierdoor zichtbaar en meetbaar. Dit model wordt vandaag de dag nog altijd ingezet om bepaalde problemen binnen institutionele organisaties op te lossen. Zijn werk kan daarom internationaal onmisbaar genoemd worden en zal ook in de toekomst nog meermaals ingezet worden voor verschillende metingen.