Hoe meet je cultuur van een land?

cultuur meten van een land

Cultuur meten. Het gebeurt in alle landen en er verschijnen ook verschillende gegevens. Maar hoe wordt dit eigenlijk gedaan? Cultuur meten van een land kan gedaan worden aan de hand van verschillende modellen, waaronder de Hofstede cultuur dimensies van Geert Hofstede. Aan de hand van verschillende meetpunten kan gekeken worden wat de cultuur van het land daadwerkelijk is. Voornamelijk de normen en waarden spelen hierin een grote rol. Iedere cultuur heeft namelijk zijn eigen normen en waarden, waarmee de bepaalde cultuur gedefinieerd kan worden. Je vindt hier echter ook overlap in.

Afhankelijk van normen en waarden

Cultuur meten gebeurt met als basis de normen en waarden die gelden. Dit zijn niet alleen de normen en waarden van een land zelf, maar ook de culturen die binnen dit land te vinden zijn. Hieruit ontstaan namelijk weer andere gewoonten, religies en bijvoorbeeld gerechten. Ieder aspect van een cultuur wordt daarom meegenomen in de meting. De verschillen die hieruit ontstaan, zorgen ervoor dat er een bepaald beeld komt. Over de hele wereld zijn er daarom veel verschillende culturen terug te vinden, waaruit ook weer andere gewoonten voortvloeien. De culturen mengen kan daarom interessant zijn.

Nationaal en regionaal kijken naar culturele verschillen

Binnen Nederland kun je bijvoorbeeld al meerdere culturen terugvinden. Waar het ooit begon met protestanten en katholieken is het vandaag de dag veranderd naar een multicultureel land. Verschillende steden laten dit goed zien. Je kunt daarom niet alleen de cultuur van een land meten, maar ook weer op regionaal gebied gaan kijken. Afhankelijk van de regio waar jij naar gaat kijken, zullen er weer andere gegevens uit komen. Alle gegevens samen zorgen ervoor dat er een totaalbeeld ontstaat, waar bijvoorbeeld bedrijven en andere organisaties op in kunnen spelen tijdens organisatorische veranderingen en het aannemen van medewerkers.