Cultuurindex uitgelegd

cultuurindex

Heb je al eens gehoord van de cultuurindex? Het kan namelijk veel antwoorden geven op vragen die je hebt over bepaalde culturen. In Nederland kennen we verschillende culturen, die samengevat worden in onder andere musea en andere sectoren. Met de cultuurindex wordt alle cultuur binnen het land in kaart gebracht en gekeken hoe de financiën verlopen. Dit kan zowel op nationaal als regionaal niveau, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat over de culturele mogelijkheden en eventuele veranderingen.

Aan de hand van meerdere pijlers vergeleken

Per provincie zijn er bij de cultuurindex pijlers die ingevuld moeten worden. Deze pijlers geven het culturele aanbod aan. Ook het gebruik hiervan en de financiën worden hiermee in kaart gebracht. De gegevens kunnen uiteindelijk laten zien hoe de provincies zich onderling verhouden. Wel moet er rekening worden gehouden met onder andere de omvang van de provincie en moet er binnen de pijlers gekeken worden naar de vergelijkbare eenheden. Financiën en participatie kunnen hierdoor een goede vergelijking zijn. Je ziet overeenkomsten en verschillen direct in een goed overzicht en op basis hiervan kunnen er subsidies uitgegeven worden om de cultuur in stand te houden en ontwikkelingen door te kunnen voeren voor de toekomst.

Onderbouwde conclusies en een ranglijst

De cultuurindex bewaakt daarbij ook de overhaaste conclusies. Er wordt namelijk een stevige basis gelegd door de pijlers op te stellen. Door structuur aan te brengen en duidelijke ranglijsten op te stellen ontstaat een beeld waarop goede conclusies onderbouwd kunnen worden. Ook is het een startpunt voor een gelijke behandeling van de provincies. Je kunt het daarom niet zien als een ranglijst, maar juist een instrument om het cultuurbeleid kracht bij te zetten. De verantwoording is daarom ook belangrijk om door te nemen, zodat je weet waarop gelet is tijdens het uitvoeren van het onderzoek.