Sol Calero

Canon of Cliché?

In haar werk benadert Sol Calero de esthetiek, ambacht en architectuur van Zuid-Amerikaanse landen als een veelzijdig onderwerp. Op het eerste zicht lijkt het een ode aan kunstvormen die buiten de Westerse canon vallen. Maar tegelijkertijd zet ze net hun beeldtaal in als cliché, zoals die gevormd wordt doorheen de blik van de Westerse buitenstaander: die homogeniseert en exotiseert een tumultueuze realiteit tot een reeks prettige, heldere en begrijpelijke iconen.

Sol Calero zal een nieuw site-specifiek werk ontwikkelen voor de tentoonstelling in Kunsthal Extra City.

Van 14 september tot 8 december in Antwerpen
www.extracitykunsthal.org

Laat een reactie achter