Assemblages

Camiel Van Breedam (°1936, Boom) maakte deel uit van de Antwerpse nieuwlichters rond de Groep 58.

In die vroege jaren schilderde hij nog, maar in de daaropvolgende decennia werd hij vooral bekend om zijn assemblages, reliëfs, collages, objecten en environments. Van Breedams inspiratiebronnen – van de zee of Parijs over jazz en literatuur tot de indianen en de teloorgang van de industrie in de Rupelstreek, zijn geboortegrond – zijn even uiteenlopend als de stijlen en materialen die hij hanteert. Die laatste zijn vaak gerecupereerd, gered van de consumptiedrang. Ze hebben de patina van een eerder leven. Wat ogenschijnlijk onverenigbaar is, brengt Van Breedam samen in delicate relaties, waardoor de oorspronkelijke betekenis van vertrouwde elementen wordt versterkt of overstegen. In deze poëtische ontmoetingen tussen zeer verschillende werelden vol suggesties van zowel hoop als wanhoop verglijden traditionele verhoudingen. Wat mensenhanden hebben gevormd en gekleurd en wat de menselijke hoogmoed heeft verbeurd, geeft Van Breedam een ultieme kans op verzoening. En door er de echo’s van ruimte en tijd in te laten weerklinken, redt hij hun gekwetste schoonheid.
 
Nog tot 29.09.2019
elimart – elim, centrum voor psychotherapie
Jagersdreef 100, Kapellen
www.elimart.be
 
Dit artikel verscheen in het driemaandelijks magazine 100% . Lees het magazine HIER online, of schrijf je HIER in en ontvang de volgende edities gratis in je brievenbus.

Laat een reactie achter