3 verborgen parels van Vlaamse Meesters

Featured Video Play Icon

En meer topstukken die nog op hun oorspronkelijke plek te bewonderen zijn.

Het kunstenparcours Vlaamse Meesters in Situ van het kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen neemt je mee doorheen Vlaanderen. De kunstwerken zijn vaak in kleinere stadjes en dorpen te vinden. Zo bekijk je ze in de originele setting waar ze voor bedoeld waren in kerken, kapellen, kloosters, begijnhoven, kastelen en stadhuizen.

Wij sommen drie verborgen parels op in de provincie Antwerpen.

 

GEEL – Sint-Dimpnakerk
Retabel van Sint-Dimpna (anoniem)

Het indrukwekkende Sint-Dimpnaretabel van eind vijftiende- begin zestiende eeuw dat het altaar siert, bevat meer dan tweehonderd eikenhouten beeldjes en met nog sporen van de originele polychromie. Door zijn vorm, opbouw én volledigheid is het een zeldzaam retabel. Centrale figuur is de heilige Dimpna: haar leven en marteldood, haar verheerlijking op aarde en Dimpna’s triomf in de hemel, bekroond met de Calvarieberg. Elk tafereel is op een voetstuk geplaatst.

Dinsdag, donderdag en vrijdag: 14:00 – 17:00
Zaterdag en zondag: 14:00 – 17:00
www.vlaamsemeestersinsitu.be/nl/site/sint-dimpnakerk 

TONGERLO – Abdijkerk van Tongerlo
Jezus te gast bij Simon de farizeeër en De bruiloft te Kana (Jan Erasmus Quellinus)

In opdracht van abt Crils schilderde Jan Erasmus Quellinus omstreeks 1682 twee reusachtige doeken voor de kloosterrefter. Jezus te gast bij Simon de farizeeër speelt zich af in een groots architecturaal decor. De Bruiloft te Kana is meer helder van opzet. De focus van de compositie ligt op een haast leeg centraal punt, enkel ingevuld door een paar kruiken. Jan Erasmus Quellinus liet zich inspireren door de Venetiaanse architect Andrea Palladio, die teruggreep naar de bouwkunst van de oudheid.

Maandag t/m vrijdag: 8:00 – 11:00 en 13:00 – 17:00
Zaterdag: 08:00 – 11:00 en 13:00 – 17:00 zondag 08:00 – 10:00 en 13:00 – 17:00
Feestdagen: 08:00 – 10:00 en 13:00 – 17:00
www.vlaamsemeestersinsitu.be/nl/site/abdijkerk-van-tongerlo

HOOGSTRATEN – Sint-Katharinakerk
Taferelen uit het leven van de heilige Jozef (anoniem)

Dit paneel uit de tweede helft van de vijftiende eeuw is een Vlaams Topstuk. Zeldzaam is vooral het soort voorstelling: het schilderij is helemaal gewijd aan het leven van de heilige Jozef, die in de schilderkunst doorgaans een bijrol krijgt. Hier zijn verschillende episodes uit zijn biografie tot één compositie verwerkt.

Dinsdag t/m vrijdag 13:00 – 17:00
Zaterdag 13:00 – 17:00 zondag 13:00 – 16:00
www.vlaamsemeestersinsitu.be/nl/site/sint-katharinakerk

 
Vlaamse Meesters in Situ Hoogstraten Sint-Katharinakerk
 

Bekijk meer sites op www.vlaamsemeestersinsitu.be
Van 1 juni tot 30 september 2019

Laat een reactie achter