Higher Ground

In de vernieuwde Loods van het Red Star Line Museum zet de Belgische Magnumfotograaf Carl De Keyzer (°1958) een toekomst neer waarin we allemaal moeten migreren door de stijgende zeespiegel.

Met dit project denkt De Keyzer verder dan in zijn reeks Moments before the Flood uit 2012. Toen gaf hij een beeld van de kuststreken die door de opwarming van de aarde zouden overstromen. Nu beeldt hij zich een toekomst in waarin mensen zich hebben teruggetrokken in het hooggebergte om daaraan te ontkomen. De foto’s tonen het dagelijkse bestaan van deze nieuwe vluchtelingen. De schoonheid van de beelden staat in schril contrast met hun verhaal. De reeks nodigt uit om te reflecteren over klimaatverandering als een van de grote toekomstige migratieredenen. Tegelijk staat de tocht naar hoger gebied symbool voor het menselijke streven naar verlossing en vervulling.

Tot 27.01.2019
Montevideostraat 3, Antwerpen
redstarline.be

Laat een reactie achter

Meer tips