Roep om rechtvaardigheid

Featured Video Play Icon

Het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN over 400 jaar rechtspraak in het Hof van Savoye wordt afgesloten met de Roep om rechtvaardigheid.

Vanaf de vijftiende eeuw was de Grote Raad der Nederlanden het hoogste rechtscollege in de Nederlanden. In 1616 vestigde hij zich in het Hof van Savoye in Mechelen.

De expo, tegelijk de openingstentoonstelling van het nieuwe Museum Hof van Busleyden, is opgebouwd rond drie thema’s: rechtvaardigheid, rechtspraak en onrecht. Hij belicht wat deze begrippen inhielden in de gebieden die van het midden van de 15de tot de 17de eeuw onder de jurisdictie van de Grote Raad vielen. En hoe ze door de kunst in beeld werden gebracht.

Topwerken uit prestigieuze collecties worden gesitueerd binnen het juridische, historische en culturele tijdskader waarin ze zijn ontstaan. Het gaat om werken van onder anderen Quinten Metsys, Maarten van Heemskerck en Pieter Bruegel de Oude. Van Maerten de Vos en Peter Paul Rubens ook, en van Antoon van Dyck en Philippe de Champaigne.

Foto's van links naar rechts en van boven naar onder:
- The Lawyers Office © New Orleans Museum of Art, Museum Purchase through Ella West Freeman Foundation
- Moses and the tablet sof the law © The Schorr Collection
- Justice © Koninklijke bibiliotheek van Belgie

Roep om Rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden
Tot 24.06.2018
Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65, Mechelen
muse.mechelen.be

Laat een reactie achter

Meer tips