Een orgie van kleur

Herman Diels, zonder titel, zonder datum, olieverf op doek

De A Colorful Twilight in Art Center Hugo Voeten brengt een selectie schilderijen en tekeningen van de Belgische schilder Herman Diels.

Het leven van Herman Diels (1903-1986) overspant bijna de hele 20ste eeuw. De Turnhoutenaar kreeg 2 wereldoorlogen op zijn kop en zag na elk van die oorlogen een avant-garde opbloeien. Diels stippelde uiteindelijk een heel eigen artistiek parcours uit en timmerde aan zijn brug tussen de 2 grote vernieuwingsbewegingen van de 20ste-eeuwse schilderkunst.

Van Bosch tot Hopper
Het werk van Diels is zo veelzijdig dat het zich niet laat archiveren in één hokje. In de zaalteksten wordt gesproken over die rijkdom. Over invloeden van impressionisme, kubisme, fauvisme, surrealisme, magisch realisme en expressionisme. Maar misschien bestaat het meesterschap van Diels er net in dat hij zijn kennis over de moderne -ismen wonderwel weet samen te brengen in een doek. Zelfs een ogenschijnlijk banaal portret verheft hij tot een kleurrijk feest dat geoefende kunstkijkers met verstomming slaat.

Diels steekt zijn bewondering voor zijn artistieke voorbeelden niet onder stoelen of banken. De vele verwijzingen naar het oeuvre van Jeroen Bosch, Diego Velázquez, Francisco Goya, Oskar Kokoschka, Claude Monet of Vincent van Gogh zijn niet van de lucht. Sommige vroege werken ademen dan weer de bevreemdende sfeer van Edward Hopper.

Al die kunsthistorische verankeringen ten spijt bewaart Diels zijn eigenheid. Hij kopieert niet, maar herbruikt wat zinvol is voor zijn artistieke ontdekkingstocht. Hij is een eigenzinnig schilder. Met olieverf en doek op zoek naar zichzelf. Als kunstenaar en als mens.

Bevrijding van de kleur
Diels’ naoorlogse oeuvre staat vrijwel helemaal in het teken van de bevrijding van de kleur. Hij ontbindt zijn dromerige demonen in soms bevreemdende, maar immer kleurrijke olieverven. Uniek is de manier waarop Diels zijn ongemeen rijke kleurgebruik laat botsen met een gruwelijke voorstellingswereld ontleend aan het recente oorlogsverleden. Diels verbluft wanneer hij het aangename decorum van zijn picturale taal gebruikt om zijn afkeer van een huichelachtige wereld in de verf te zetten.

Een orgie van kleur
Tot 21/12/2017
Art Center Hugo Voeten
Vennen 23, Herentals
www.artcenter.hugovoeten.org

Laat een reactie achter

Meer tips