The Art of War in Kazerne Dossin

Featured Video Play Icon

Met The art of war brengt Kazerne Dossin een pacifistische boodschap die nog steeds brandend actueel is. De tijdelijke tentoonstelling is een voorbeeld van herinneringseducatie.

De titel is ontleend aan het klassieke handboek van de Chinese generaal Sun Tzu over de kunst van de oorlogvoering. Zijn doel was wel het voorkomen van een gewelddadig conflict …

The Art of War toont een reeks werken van vooraanstaande kunstenaars die diverse oorlogssituaties hebben aangeklaagd, elk in hun tijd. De nadruk ligt op authentieke en rauwe etsen van Otto Dix, Georges Grosz en Francisco Goya. Daarnaast is er ook werk te zien van Pablo Picasso, Max Beckmann, Frans Masereel en Paul Van Ostaijen.

Nooit meer verheerlijken
Niet toevallig begint The Art of War met een tekening van de Duitse expressionist Max Beckmann. Ruiter met lans is een haast academische studie van een Duitse soldaat te paard. Het is een beeld zoals er in de loop der eeuwen wel meer zijn gemaakt: een verheerlijking van de dappere strijder die paraat staat om volk en vaderland te dienen.

Lang zou het niet duren voor andere beelden in de kunst van de Grote Oorlog opdoken. Ze geven de ellende weer van de sidderende, creperende en verhakkelde hoopjes mens in loopgraven en kapotgeschoten dorpen. Want dat was de enige, wrede werkelijkheid.

Een blijvende terechtwijzing
Die open wonde van de oorlog is ook een terugkerend thema in het werk van een andere in oorsprong patriottische Duitser: Otto Dix. Centraal in zijn werk staan voortaan de traumatische ervaringen van het strijdtoneel en de miserie die hij in veldhospitalen met eigen ogen heeft aanschouwd. De oorlog is een reeks van 51 etsen over angst, verminkingen en de rondwarende dood.

De beeldtaal van veel oorlogskunst was revolutionair: etsen en houtsneden benadrukten de verschrikking met brutale zwart-witcontrasten, kubistische vlakverdelingen of een expressief lijnenspel, zoals in Granaatinslag van Max Pechstein.

Universele boodschap in 3 delen
Het eerste thema behandelt de strijd, waarin soldaten zowel dader, slachtoffer als toeschouwer konden zijn. In The Art of War komen nog 2 grote thematische clusters aan bod. Enerzijds wordt de impact van de oorlog op de samenleving in beeld gebracht.

Burgerslachtoffers en materiële schade, maar ook mensen die munt slaan uit de oorlogseconomie. En de uitgekiende maatregelen rond hygiëne en ontspanning die erop gericht waren ziektes, oorlogsmoeheid en desertie te voorkomen: van thuisverlof over gemeenschappelijke baden tot georganiseerde prostitutie.

Anderzijds tonen in het bijzonder de naoorlogse werken van George Grosz hoe de Eerste Wereldoorlog nog jarenlang doorwerkte. Zo ontstonden in verschillende landen vredesbewegingen die niet alleen de oorlog afzwoeren, maar op de puinen van het oude continent ook sociale, politieke en culturele omwentelingen hoopten te realiseren.

The art of war
Nog tot 1 juli 2018
Kazerne Dossin, Mechelen
ww.kazernedossin.eu

Ontdek nog meer ’s in het gratis magazine 100% . Lees het recentste nummer op https://issuu.com/prospekta_infocultuur.

Laat een reactie achter

Meer tips